#stoet

Privatlivspolitik

Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle


Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig, hvis du yder bidrag til SOSJ Denmark:
 
– Navn
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer
– Bidragshistorik
– Bidragstype
– CPR-nummer
– Betalingsoplysninger

Hvor får vi dine oplysninger fra
Vi indsamler dine oplysninger fra dig, og vi indsamler udelukkende data som du personligt giver til os.
 
Formål med indsamlingen og behandlingen
Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:
 

  1. At kunne håndtere dit bidrag (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, betalingsoplysninger)
     
  2. At vi på et senere tidspunkt kan kontakte dig med henblik på at indsamle støttemidler til vores organisation, som har til formål at hjælpe de syge og svage i samfundet. (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bidragshistorik, bidragstype)
     
  3. At skaffe flere bidragsydere 

Deling af dine oplysninger
Vi videregiver personoplysninger til SKAT med henblik på, at du kan få skattefradrag, med mindre du beder os om ikke at gøre det. Derudover videregiver vi personoplysninger til Nets i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftaler.
 
Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende:
 
1. At kunne håndtere dit bidrag
I forhold til dit bidrag er vores grundlag for behandlingen af dine oplysninger vores aftale med dig om, at du yder et bidrag til os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Vi behandler og videregiver dit navn og CPR-nummer på baggrund af lov (skatteindberetningsloven, jf.  databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, nr. 4).
 
I forhold til videregivelsen af dine personoplysninger (navn, CPR-nummer og betalingsoplysninger) i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftaler til Nets, videregiver vi dine oplysninger på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
 
2. At vi på et senere tidspunkt kan kontakte dig med henblik på at indsamle støttemidler til vores organisation, som har til formål at støtte de syge og svage i samfundet
Vores grundlag for at behandle oplysningerne er vores legitime interesse i at kunne kontakte dig igen for at indsamle støttemidler (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 
3. At skaffe flere bidragsydere og få dig til at vende tilbage til os
Vores grundlag for at behandle oplysningerne er vores legitime interesse i at kunne skaffe flere bidragsydere til organisation (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 
Varighed for behandlingen af dine oplysninger
Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år fra indbetalingstidspunktet af hensyn til bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
 
Vi opbevarer andre oplysninger i 2 år efter din seneste henvendelse. Dette gør vi på baggrund af Indsamlingsloven, da vi anser dig for at have en særlig tilknytning til foreningen, hvorfor vi har en legitim interesse i at bevare oplysningerne.